Server Time:   22/09/2018 12:49:07 +7
01688.29.0001
muss2vn@gmail.com
 • MUS2.VN  > News in MUS2.VN
 • Chào các bạn, Như các bạn đã biết, trong đợt bảo trì trước ad đã fix các lỗi của Elf Buff cũng như các vấn đề nhỏ khác tuy nhiên làm phát sinh 2 lỗi khác là Mất VIP và trao thưởng nhiều khi đi BC, CC. Các lỗi phát sinh sẽ được được fix trong bản update tới đây. Cụ thể như sau:

Online Market

Exc Dark Steel Pants +Opt
Price: 10,000 Coin
Jewel of Soul
Price: 10,000 Coin
Exc Great Dragon Gloves +Luck
Price: 10,000 Coin

Login

Username:
Password:

Server Info

Server
Events
DK Reset

 • 1
  Server 1
  Non-Train [ Chợ ]
 • 1
  Server 2
  Non-PK
 • 1
  Server 3
  PK
 • 1
  Server 4
  PK
 • 1
  Server 5
  PK
 • 1
  Server 6
  Non-PK