Server Time:   16/10/2018 06:56:21 +7
01688.29.0001
muss2vn@gmail.com
 • MUS2.VN  > Help

Help

1/Commands in game:

Cộng điểm
/Str Cộng sức mạnh
/agi Cộng nhanh nhẹn
/vit Cộng sức khỏe
/ene Cộng năng lượng
/cmd Cộng mệnh lệnh
Lệnh khác
/clearpk Xóa tội
/open mở thùng đồ

2/Shedule of events in game:

Devil Spuare 2 tiếng 1 lần, bắt đàu từ 0h00
Blood Castle 2 tiếng 1 lần, bắt đàu từ 0h30
Chaos Castle 2 tiếng 1 lần, bắt đàu từ 1h00
Chiến binh vàng 6 tiếng 1 lần, bắt đàu từ 0h15
Happy Hours 11h45->13:15 và 19:30->21:00
Happy Weekend 0:00-23:59 chủ nhật hàng tuần

3/Bảng giới hạn RESET:

STT Top Giới hạn
1 0>>2 2
2 3>>5 4
3 6>>10 10

4/Reset Requirements:

lần RS Level UT Point C Cre LV Point
1>>1 100 120 0 0 0 250
2>>10 120 200 0 0 0 60
11>>20 140 250 0 0 0 60
21>>30 200 320 1 0 0 50
31>>40 220 400 2 0 0 50
41>>60 250 500 1 1 0 50
61>>80 280 900 2 1 0 40
81>>100 320 1200 1 1 1 40
101>>120 320 1200 1 1 1 40
121>>150 350 2400 3 2 1 30
151>>180 380 4000 3 2 1 30
181>>250 380 4000 3 3 1 20
251>>300 380 4000 2 3 2 20
301>>350 400 6000 3 3 2 10
351>>400 400 6000 3 3 2 10

Login

Username:
Password:

Server Info

Server
Events
DK Reset

 • 1
  Server 1
  Non-Train [ Chợ ]
 • 1
  Server 2
  Non-PK
 • 1
  Server 3
  PK
 • 1
  Server 4
  PK
 • 1
  Server 5
  PK
 • 1
  Server 6
  Non-PK